Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o emisji do 20 mln akcji

Udostępnij

Akcjonariusze OPF (OPENFIN) zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr oraz nie wyższą niż 200 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1, lecz nie więcej niż 20 000 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr każda. Akcje nowej emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej" - czytamy w uchwale. 

Jako dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono 30 listopada 2016 r.

"Akcjonariuszom spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji, przy czym za każdą 1 akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji" – czytamy dalej.

Open Finance poinformował w lipcu, że planuje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO) w kwocie nie wyższej niż 35 mln zł, skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus