Zysk netto PlayWay w I półroczu 2019 roku wyniósł 33,2 mln zł wobec 34,7 mln zł rok wcześniej. Wynik netto przypadający na jednostkę dominującą był w tym okresie równy 28,1 mln zł w porównaniu do 30,4 mln zł w I połowie 2018 r.

Przychody PLW (PLAYWAY) wzrosły w ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2019 r. do 55,2 mln zł wobec 38,2 mln zł odnotowanych przed rokiem (+44,6% r/r). W I półroczu spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 35,7 mln zł wobec 23,9 mln zł rok wcześniej (+49,4% r/r).

„W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: Car Mechanic Simulator 2018 oraz Thief Simulator, czego efektem był utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży obu tytułów. Udane premiery odnotowały: Cooking Simulator, UBOAT i Garden Flipper. Pierwsze półrocze to również kontynuacja badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowania Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z Grupy – czytamy w raporcie

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY

Jednostkowy zysk netto spółki wyniósł w I półroczu 2019 r. 31,62 mln zł wobec 8,02 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Szczegółowe dane finansowe PlayWay są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.