Do posiadaczy akcji Black Point w postaci dywidendy trafi 2,4 mln zł. Podczas NWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,2 zł na akcję.

Na dywidendę trafią środki pochodzące z kapitału zapasowego spółki stanowiącego m.in. zyski zatrzymane z lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji BPN (BLACKPOIN), akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 29,4%. Czyli najwyższej spośród wszystkich wypłaconych w tym roku dywidend.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 października 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na 31 października 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły