Według prognozy zarządu 4fun Media z października 2018 r. łączna sprzedaż w segmencie e-commerce w 2019 r. miała osiągnąć 15 mln zł. Po I połowie 2019 r. przychody segmentu wyniosły jednak 3,2 mln zł, a władze spółki odwołały wcześniejszą całoroczną prognozę.

„Mimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych na rozwój technologiczny, marketing oraz rekrutację nowych pracowników, segment ten ciągle przynosi straty i rozwija się wolnej niż to pierwotnie zakładano w planach na 2019 rok” – podano w komunikacie

Poinformowano również, że powrót na ścieżkę poprawy rentowności i wzrostu zysku netto, wymagać będzie wdrożenia planu znaczącej reorganizacji zasobów spółki. Szczególnie w segmencie e-commerce, który rozwija się wolnej niż zakładano i w efekcie notuje straty.

Zarząd spółki spodziewa się, że platformy CupSell.pl i Mustache.pl osiągną próg rentowności na przełomie 2019 i 2020 roku.

"Podobna sytuacja do opisanej powyżej ma miejsce w przypadku mniejszych serwisów prowadzonych w ramach spółki Cupsell (Mars from Venus, Hungry Tee oraz tzx.pl). Mimo, iż ciągle generują straty, odnotowują jednak widoczny wzrost przychodów i mają realną szansę na finansowy break even w ciągu najbliższych kwartałów, a co najważniejsze nie wymagają już dalszych znaczących inwestycji" - czytamy w komunikacie

Mniej optymistycznie wyglądają natomiast perspektywy platformy naimpreze.pl oraz spółki Print Logistic.  W przypadku pierwszej platformy podjęto decyzję o konieczności rozpoczęcia procesu poszukiwania inwestora i brane jest pod uwagę zamknięcie inwestycji. Natomiast odnośnie drugiej ze spółek, zarząd rozważa różne scenariusze dotyczące przyszłości tej spółki. Decyzje mają zostać podjęte w 4 kwartale br.