Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VER (MPLVERBUM) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom dywidendy równej 0,07 zł na akcję. Do posiadaczy akcji spółki miałoby trafić łącznie 171,1 tys. zł, czli 39,3% zysku za rok obrotowy 2018/2019.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji MPL Verbum, oznacza to dywidendę o stopie ok. 4,9%.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 26 listopada, natomiast dniem wypłaty 6 grudnia 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze MPL Verbum również otrzymali 0,07 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły