PKO (PKOBP) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości URS (URSUS). Wniosek nie został jeszcze doręczony do spółki.

Jak podano w komunikacie, po otrzymaniu wniosku spółka odniesie się do niego wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia. Ursus ma też podjąć działania w celu osiągniecia pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji.

„(…) w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. W przypadku Emitenta trwa obecnie przyspieszone postępowanie układowe - postanowienie o jego umorzeniu zostało zaskarżone i z ostrożności procesowej zażalenie zostało wsparte wnioskiem z art. 328 ustawy Prawo restrukturyzacyjne” – dodano w komunikacie