Obroty w krajowych sklepach Top Secret wzrosły we wrześniu o ok. 12% w ujęciu r./r. W poprawie sprzedaży pomogły efektywne działania promocyjne. Łączne przychody całej sieci Top Secret w minionym miesiącu wyniosły z kolei 17 mln zł i były nieznacznie wyższe niż rok wcześniej.  

Sprzedaż towarów Top Secret we wrześniu br. wyniosła łącznie ok. 17 mln zł i była wyższa o ok. 2% porównując do września poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 4% r./r. i wyniosła 34,8 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 167 mln zł i była ok. 1% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W tym przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu wyniosły 2,4 mln zł co oznacza spadek o 9% w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 24,4 mln zł i była ok. 1% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu geograficznym sprzedaż w Polsce zwiększyła się we wrześniu o ok. 9% r./r. a samych sklepach Top Secret poprawiła się o ok. 12%. „Było to rezultatem sprawnie przeprowadzonych działań promocyjnych. Jednocześnie udział sprzedaży towarów z poprzednich sezonów w sklepach Top Secret zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. W ten sposób realizujemy plan optymalizacji poziomu zapasów co zapewni nam uzyskiwanie wyższych marż i poprawę efektywności działania” - podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu RDN (REDAN). Sprzedaż na rynkach zagranicznych była niższa o 40% r./r.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.