Townsend Holding B.V. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji CPG (CPGROUP). Akcjonariusz posiadający, według danych na 9 września, 66% ogólnej liczby akcji Capital Park planuje osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Wezwanie zostało ogłoszone na 36 833 560 akcji CPG (CPGROUP). Akcje będą nabywane po cenie 5,84 zł za sztukę.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje ustalono na 28 października 2019 r. natomiast zakończenia na 2 grudnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 5 grudnia 2019 r.  

"(...) Wzywający, traktuje nabycie akcji w Spółce jako inwestycję długoterminową i zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki nie zmieniając, co do zasady, profilu działalności Spółki, zatrudnienia w Spółce lub miejsca prowadzenia działalności Spółki. Grupa Madison, w tym Wzywający, planuje prowadzić wobec Spółki politykę, której celem będzie budowanie jej wartości poprzez wsparcie i rozwój jej dotychczasowej działalności" - czytamy w komunikacie