We wrześniu 2019 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 10,2% wyższe r/r i wyniosły 737,7 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 528 mln zł łącznych przychodów (+2,3% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 361,8 mln zł (+6,4% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały we wrześniu 2019 r. sprzedaż na poziomie 329,6 mln zł (+22,5% r/r). 119,9 mln zł stanowiły wyłączenia konsolidacyjne.

Narastająco, od początku roku CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 6,39 mld zł, o 11,7% wyższą niż rok wcześniej. O 7,3% r/r, do 4,72 mld zł wzrosła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 16,6% r/r do 2,7 mld zł, przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce była w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. równa 3,31 mld zł (+8,6% r/r).