Większościowy akcjonariusz STK (STOPKLA), KPL (KINOPOL) posiadający 97,76% akcji spółki, poinformował o zamiarze wykupienia pozostałych akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych i wycofaniu spółki z NewConnect.

„(…) celem akcjonariusza jest zniesienie dematerializacji akcji i wycofanie Emitenta z obrotu na rynku NewConnect” – podano w komunikacie