Wschodząca gwiazda

Echa Programu Wsparcia Analitycznego są w dalszym ciągu obecne w bieżących rekomendacjach, a część maklerów opublikowała nie tylko komentarze do wyników analizowanych spółek, ale także aktualizacje samych rekomendacji. Tak było m.in. w przypadku PHN. Po trzech miesiącach od wydania pierwszego opracowania, zespół Santander Biuro Maklerskie w dalszym ciągu optymistycznie ocenia drzemiący w spółce potencjał i nie zmienił wydanego zalecenia, ani swojej wyceny akcji spółki.

A ta daje akcjom PHN przeszło 95% potencjał do wzrostu i wskazuje na ich znaczne niedowartościowanie. W opinii analityków tak niska wycena jest nieuzasadniona, szczególnie biorąc pod uwagę spodziewany wzrost zysków i zadłużenie poniżej poziomu spółek porównywalnych.

„Uważamy, że emisja obligacji o wartości 160 mln PLN umożliwiła rozpoczęcie budowy projektów, które do tej pory nie były realizowane w oczekiwanej skali. PHN zainicjował budowę swojego flagowego budynku biurowego Skysawa (ok. 40 tys. GLA), co może przełożyć się na rozpoznanie pierwszej rewaluacji w 2 połowie 2019P. Firma uzyskała również pozwolenie na budowę budynku Intraco Prime (14 tys. GLA), co naszym zdaniem stanowi kamień milowy w procesie realizacji tego obiektu” – czytamy w rekomendacji

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Aktualizację wcześniej wydanej rekomendacji przygotował również zespół DM Trigon. W tym przypadku analitycy obniżyli jednak swoją cenę docelową. Mimo tego w dalszym ciągu zalecają zakup akcji PSW (PGSSOFT) dając im ponad +72% potencjał do wzrostu.

Rewizja rekomendacji była związana z nieznacznie słabszymi wynikami za II kwartał, które zaprezentowała spółka. Wprawdzie przychody PGS Software wzrosły w tym okresie o +19%, ale EBITDA i EBIT już tylko o +2% i +1%. Eksperci oczekiwali na tych poziomach odpowiednio +20%, +7 % i +9%.

Kwartalne wyniki nie zmieniają jednak ogólnej oceny spółki. Zdaniem zespołu DM Trigon: „Spółka jest w fazie ponoszenia dodatkowych kosztów bez istotnych przychodów, co może się zmienić w 2020 r.” Jednocześnie szacują, że w przyszłym roku spółka wypracuje 36 mln zł EBITDA i 32,6 mln zł zysku operacyjnego przy sprzedaży na poziomie 172,2 mln zł.

Natomiast dla amatorów mniejszych spółek z potencjałem propozycję inwestycyjną przygotował zespół East Value Research. Według ich szacunków akcje QuarticOn są warte 62 zł, o niemal 63% więcej niż wynosi ich aktualny kurs.

To i tak znaczna obniżka, przed aktualizacją analitycy wyceniali bowiem akcje tego tegorocznego debiutanta na 92,4 zł. Podobnie jak w przypadku PHN ścięcie wyceny było spowodowane słabszymi od oczekiwań wynikami. Wyższe rezultaty w kolejnych okresach mają być jednak możliwe dzięki integracji z międzynarodowymi platformami zakupowymi jak Shopify i Shoptet (o czym spółka poinformowała niedługo później). W kontekście dalszego rozwoju spółki, warto wspomnieć też o źródłach jego finansowania i planowanej emisji do 20 000 akcji serii F o której mają zdecydować akcjonariusze spółki.

Rzutem na taśmę, ponieważ ostatniego dnia września na potencjalnie zyskowną inwestycję wskazali również analitycy BDM. W ich opinii warto zakupić akcje AGO (AGORA), które wycenili na 14,8 zł.

„Wskazujemy na spodziewaną przez nas wzrostową ścieżkę wynikową w kolejnych kwartałach (w 3Q’19 przyrost EBITDA MSR 17 o ponad 30% r/r, a w 4Q’19 o 15% r/r). Liczymy na pozytywną kontrybucję obszarów kinowego i internetowego. In plus powinny również wpływać zmiany dokonywane w obszarze prasy i druku (finalizacja głębokiej restrukturyzacji). Doceniamy strategię opublikowaną w czerwcu’18, która zakłada 155-165 mln PLN EBITDA MSR 17 w ’22” – czytamy w rekomendacji

Analitycy zwrócili też uwagę na bardzo prawdopodobne nabycie pozostałych udziałów w Radio Zet. Ich zdaniem taki ruch sprawiłby, że segment radiowy byłby drugim największym obszarem biznesowym w grupie. Wzmocniłoby też pozycję spółki na rynku reklamy radiowej.

 

Znak zapytania

W ostatnim czasie spółkami, którym poświęcano najwięcej czasu były bez wątpienia banki. Tak było również w przypadku biur maklerskich, które jednak nie zawsze stawały po tej samej stronie barykady. Biorąc pod uwagę cały sektor zespół DM Trigon rekomenduje sprzedawać SPL (SANPL), PKO (PKOBP), MIL (MILLENNIUM) i MBK (MBANK). Szczególnie dwa ostatnie z wymienionych banków znajdują się na czarnej liście analityków:

„(…) zdecydowanie unikalibyśmy tych banków, co wyraźnie sugerowaliśmy podczas ostatniego kwartalnika i w strategiach miesięcznych od lipca" – napisano w rekomendacji

Zdecydowanie bardziej pozytywne nastawienie do sektora zaprezentowali natomiast eksperci z Ipopema Securities. Wszystkie analogiczne banki otrzymały od nich zalecenia „trzymaj” i znacznie wyższe wyceny (Bank Millennium 4,3 zł vs 7,09 zł, mBank 246 vs 320,7).

W ich opinii ryzyka wynikające z portfela hipotek walutowych są już w pewnym stopniu uwzględnione w cenach akcji. Jednocześnie zwracają uwagę na przyzwoite wyniki wypracowane w pierwszej połowie roku i dobre perspektywy ich dalszej poprawy w drugiej połowie 2019 r. oraz w 2020 r.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
PHN 25.09.2019 08:05 Santander BM

https://www.santander.pl/

PSW (PGSSOFT) 17.09.2019 15:00 DM Trigon http://www.trigon.pl/
QON (QUARTICON) 02.09.2019

06:20

East Value Research http://www.eastvalueresearch.com/
AGO (AGORA) 30.09.2019 12:00 BDM https://www.bdm.pl/

MIL (MILLENNIUM),

MBK (MBANK),

SPL (SANPL),

PKO (PKOBP)

09.09.2019 08:26 Ipopema Securities http://www.infostrefa.com/

MIL (MILLENNIUM),

MBK (MBANK),

SPL (SANPL),

PKO (PKOBP)

16.09.2019 08:11 DM Trigon http://www.infostrefa.com/