Zarząd PSW (PGSSOFT) poinformował że, w przeciwieństwie do ubiegłych lat, nie zamierza występować do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

„W związku z planami akwizycyjnymi oraz programem skupu akcji Spółka będzie akumulować środki na te cele” – dodano w komunikacie

Przez ostatnie 6 lat zaliczka była nieodłącznym elementem polityki dywidendowej PGS Software. Ta wypłacana w latach lat 2013-17 stanowiła 20-25% całkowitej wartość dywidendy. Zmiana nastąpiła w ubiegłym roku, gdy akcjonariusze musieli się zadowolić tylko zaliczką na poczet dywidendy. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły