Zarząd THD (THEDUST) bierze pod uwagę możliwość zaoferowania inwestorom akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Jak podano, dokonano już wstępnych ustaleń z trzema inwestorami zaangażowanymi w rozwój spółki.

Potrzeba dokapitalizowania ma wynikać z realizacji gry opartej na motywach "Cyklu Inkwizytorskiego" Jacka Piekary.

„W związku z realizacją największej i najdroższej w historii The Dust gry, która będzie oparta na motywach "Cyklu Inkwizytorskiego" Jacka Piekary, a także innych (mniejszych) produkcji zgodnych ze strategią rozwoju Spółki, rozważa się przeprowadzenie procesu dokapitalizowania Spółki” – czytamy w komunikacie