Projekt uchwał na najbliższe NWZA ORB (ORBIS) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu do 13 076 923 akcji własnych. Akcje będą nabywane w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma być równa 65 zł, a maksymalna to 150 zł.

„W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu (…) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego. (…) Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego (…) przenosi kwotę w wysokości 850 000 000 zł (…) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu” – czytamy w projekcie uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 12.11.2019 r.