Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji BAL (BALTONA). Cena za akcję spółki została ustalona na 6,95 zł.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje ustalono na 6 listopada. Zakończenie zapisów nastąpi 5 grudnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 12 grudnia 2019 r.

„Wzywający zamierza nabyć Akcje Spółki jako inwestycję długoterminową. Zamiarem Wzywającego jest dywersyfikacja prowadzonej działalności poprzez zaangażowanie w sprzedaż usług pozalotniczych, w szczególności w obszarze sprzedaży detalicznej. Wzywający zamierza wspierać rozwój Spółki w tych obszarach działalności. Wzywający ukończył badanie due diligence Spółki i wierzy, że Spółka wykazuje potencjał, który pozwoli jej osiągnąć sukces na rynkach docelowych. Obok inwestowania kapitału w Spółkę, Wzywający zamierza wykorzystać swoje doświadczenia w celu tworzenia wartości” – czytamy w treści wezwania