Zarząd ECH (ECHO) poinformował o otrzymaniu od Echo Partners B.V. zawiadomienia dotyczącego zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Lisala sp. z o.o. na rzecz WING IHC Zrt. Spółka Lisala jest właścicielem 55,96% akcji Echo Investment.

„Zgodnie z zawiadomieniem, zamknięcie Transakcji jest uzależnione od uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji stanowiącej Transakcję” – dodano w komunikacie