W wezwaniu na akcje STL (STELMET) ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego, cena za akcję została podniesiona z 7,74 zł do 8,4 zł.

Wezwanie dotyczy 29 084 435 akcji Stelmetu uprawniających do 99,05% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 2 października 2019 r. i potrwa do 31 października 2019 r.