23 października 2019 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka SONKA S.A.

SOK (SONKA) jest 377. spółką notowaną na NewConnect oraz 14. debiutem na tym rynku w 2019 roku. 

Historia/Przedmiot działalności

Spółka SONKA S.A. została utworzona na mocy aktu zawiązania spółki z dnia 31 sierpnia 2017 r. Rejestracja Spółki w KRS nastąpiła w dniu 6 listopada 2017 roku.

SONKA S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie portowania gier na konsole (tj. przerabiania gry z określonej platformy na inną) oraz w produkcjach własnych gier.

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 360.800 zł i dzieli się na 3.608.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 158.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.