Firma telemedyczna IST (INFOSCAN) poinformowała o wyemitowaniu pierwszej transzy obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. W ramach transakcji Spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 750 tys. zł. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferowanych rozwiązań oraz finansowanie dalszej ekspansji zagranicznej.

- Pozyskanie środków od inwestora będzie miało istotne znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Spółki. Zależy nam  na regularnym zwiększaniu świadczonych usług, dlatego część środków zamierzamy przeznaczyć na rozwój Rejestratora MED oraz systemu telemedycznego Osascan. Specjaliści Infoscanu od dłuższego czasu opracowują nowe funkcjonalności, a środki od Inwestora pozwolą nam je wdrożyć. - komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan SA

W ramach umowy z Inwestorem wyemitowanych zostanie jeszcze 5 transz obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Spółka posiada również możliwość emisji kolejnych transz obligacji o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, jeżeli zostanie odnotowane zapotrzebowanie na dodatkowe środki. Fundusze pozyskane od Inwestora pozwolą Spółce również pokryć koszty ekspansji zagranicznej.

- Finansowanie pozyskane zarówno z tej transzy, jak i kolejnych, da nam możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne. Podpisaliśmy niedawno list intencyjny z potencjalnym kontrahentem z Bułgarii, który z sukcesem oferuje na tamtejszym rynku rozwiązania opracowane przez inne polskie spółki telemedyczne. W najbliższym czasie planujemy udać się do Sofii, aby na miejscu omówić wszystkie szczegóły współpracy. Natomiast we wrześniu br. podpisaliśmy umowę z hiszpańskim dystrybutorem Giromed Institute. W tym miesiącu planowane jest wdrożenie umowy, po czym rozpoczną się pierwsze badania. Wspólnie z hiszpańskim partnerem analizujemy również możliwości wejścia na rynek meksykański. Prowadzone są także rozmowy z potencjalnym partnerem działającym w krajach Skandynawskich. Bardzo nam zależy na jak najszybszej komercjalizacji urządzenia na jak największej ilości rynków  – dodaje Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu Infoscan SA

Na przestrzeni bieżącego rokuInfoscan podpisał 3 umowy z zagranicznymi partnerami z Francji, Hiszpanii oraz z Iranu. Zawarcie każdej z nich było poprzedzone negocjacjami oraz listem intencyjnym. Aktualnie Spółka negocjuje umowę ze Inter Business ’91 Ltd, z którą również podpisała list intencyjny