PL Group, notowana na NewConect spółka działająca w branży motoryzacyjnej, technologicznej i biurowej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skup do 1 mln akcji własnych. Stanowią one do 5 proc. wszystkich akcji spółki. Proponowany zakres ceny jednej akcji wynosi od 0,50 zł do 2,50 zł.

Zgodnie z projektem uchwał, Zarząd PLG (PLGROUP) zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas którego akcjonariusze zdecydują o upoważnieniu Zarządu do przeprowadzenia skupu do 1 mln akcji własnych. Program skupu będzie ważny do końca 2021 r. Jego podstawowym celem będzie umorzenie akcji, jednak Zarząd nie wyklucza m.in. zaoferowania ich pracownikom, realizując program motywacyjny, czy też ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań lub dalszego ich zbycia. Każdorazowo przed realizacją skupu, Zarząd podejmie decyzje w drodze uchwały.

W naszej ocenie aktualna wycena PL Group znacznie odbiega od jej wartości godziwej i potencjału rozwoju, stąd decyzja o propozycji przeprowadzenia skupu akcji. Uważamy, że buyback spowoduje zbliżenie się kursu akcji spółki do jej rzeczywistej wartości. Dodatkowo planowany program jest dowodem na dobrą kondycję finansową Spółki. – komentuje Sebastian Albin, Prezes Zarządu PL Group.

PL Group zamierza również zarekomendować podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) PL Detailing oraz PLCFM. PL Detailing to marka salonu detailigu, który oferuje usługi zabezpieczenia, pielęgnacji oraz modyfikacji pojazdów klasy premium. Z kolei PLCFM to software do efektywnego zarządzania flotami pojazdów zbudowany na platformie Salesforce. W przypadku PL Detailing jest to dalszy etap realizowania umowy z inwestorem. Zakłada ona, że PL Group wniesie wkład niepieniężny w postaci ZCP PL Detailing do nowopowstałej spółki z o.o., a inwestor wkład pieniężny w wysokości 473 tys. zł, obejmując pozostałe udziały w wysokości 49%. Z kolei w kwestii PLCFM również dojdzie do wniesienia ZCP do nowej spółki z o.o., której wspólnikiem z co najmniej 80% udziałów będzie PL Group.

Dodatkowo PL Group rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Warszawy oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.