ERBUD Operations Sp. z o.o. – spółka zależna od ERB (ERBUD) – podpisała z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi umowę na remont generalny i przebudowę domu studenckiego przy ul. Mazowieckiej. Wartość kontraktu to 57 mln zł netto.

Termin realizacji prac wyznaczono na kwiecień 2021 roku.

Remont generalny i przebudowa domu studenckiego to kolejna inwestycja, jaką ERBUD Operations będzie wykonywał na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie spółka – jako lider konsorcjum – finalizuje budowę zespołu poradni specjalistycznych oraz serwerowni w budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.

ERBUD Operations Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i jest spółką w 100% zależną od ERBUD S.A. Realizuje kontrakty w systemie generalnego wykonawstwa oraz wykonuje prace projektowe. Specjalizuje się w modernizacji i budowie nowych obiektów służby zdrowia oraz obiektów infrastruktury miejskiej.

W sektorze obiektów szpitalnych spółka ERBUD Operations realizuje obecnie projekt termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, a także roboty budowlane dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.