Październikowe obroty Top Secret wyniosły około 22 mln zł. W minionym miesiącu sieć modowa skoncentrowała się na wyprzedaży nadmiernego zapasu pozostałego z poprzednich sezonów. Zaplanowane działania miały na celu poprawę rentowności sprzedaży w kolejnych okresach.

W październiku br. udział towarów z poprzednich sezonów w zapasie w sklepach Top Secret w Polsce zwiększył się trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. „Jest to konsekwencja działań mających na celu wyprzedanie w br. nadmiernego zapasu pozostałego z poprzednich sezonów. Taka struktura zapasu spowodowała niższą sprzedaż towarów jesiennych i zimowych, która nie została w pełni skompensowana wzrostem sprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Spowodowało to spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce o 6%. Ponadto wypracowana marża handlowa była niższa niż w roku poprzednim” - podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu RDN (REDAN). Wyniki października są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 1,9 mln zł, co obniży marżę wygenerowaną w tym miesiącu.

Sprzedaż towarów Top Secret w październiku br. wyniosła łącznie ok. 22 mln zł i była niższa o ok. 11% porównując do października poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 8% r./r. i wyniosła 34,1 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 189 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W tym przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu wyniosły 2,4 mln zł co oznacza spadek o 27% w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 26,8 mln zł i była ok. 3% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.