Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w październiku 2019 r. wyniosły 13,8 mln zł. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. sprzedaż spółki wzrosła o 3% r/r z poziomu 13,4 mln zł.

Salony własne spółki, w tym outlety, wygenerowały w ubiegłym miesiącu przychody na poziomie 12,7 mln zł.