Grupa BFT (BENEFIT), oferująca rozwiązania z zakresu pozapłacowych świadczeń pracowniczych, w  tym karty MultiSport, w trzecim kwartale 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 380,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 28% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie Grupa odnotowała zwiększenie zysku operacyjnego do 55,9 mln zł oraz porównywalny względem trzeciego kwartału 2018 r. poziom zysk netto.

 - Mamy za sobą dobry kwartał, odnotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich naszych segmentach operacyjnych. Kontynuowaliśmy także wdrażanie działań organizacyjnych, marketingowych oraz sprzedażowych, które mają służyć zwiększaniu sprzedaży i efektywności w naszych klubach fitness - mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

W ramach segmentu Polska, obejmującego sprzedaż kart sportowych oraz inwestycje i zarządzanie klubami fitness na rodzimym rynku, w trzecim kwartale br. Grupa Benefit Systems osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 282,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 20% r/r. Było to wynikiem zwiększenia liczby kart sportowych o 129,3 tys. do poziomu 1 046,5 tys. na koniec trzeciego kwartału (wzrost o 14% r/r) oraz efektywnie przeprowadzonej akcji wakacyjnej, a także wdrożonych procesów optymalizujących sprzedaż oraz koszty w klubach fitness. Będą one rozwijane w kolejnych kwartałach.

Analizy rynku jednoznacznie potwierdzają duży potencjał dla dalszego zwiększania sprzedaży kart sportowych. Trend dbania o siebie, którego ważnym elementem stał się aktywny tryb życia oraz silnie obecna w Europie moda na bycie „fit” systematycznie wzmacniają się także w Polsce. Według badania MultiSport Index 2019 obecnie 21 mln Polaków, czyli aż 64% społeczeństwa, jest aktywnych fizycznie. Dalszemu zwiększaniu sprzedaży kart sportowych sprzyja też niska stopa bezrobocia i wzrost liczby zatrudnionych. W rezultacie rośnie rynek świadczeń pozapłacowych, który w 2018 roku osiągnął wartość 12,2 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej.

- Korzystamy z pozytywnych trendów, ale podejmujemy też liczne działania zwiększające atrakcyjność flagowego produktu, również wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie w związku z oczekiwaniami działów HR, by dawać pracownikom elastyczność wyboru świadczeń pozapłacowych, rozwijamy technologicznie platformę kafeteryjną jako dodatkowy kanał dystrybucji zwłaszcza kart sportowych. Są one najczęściej wybieranym benefitem przez pracowników i wciąż zyskują na popularności  – komentuje Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems.

W segmencie Kafeterie Grupa Benefit Systems odnotowała wzrost liczby użytkowników do poziomu 444 tys., czyli o ponad 100 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie obroty segmentu w III kwartale br. wyniosły 93,3 mln zł (wzrost o 25% r/r), co przełożyło się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu 13,9 mln zł w tym okresie wobec 11,7 mln zł rok wcześniej.

Grupa w dalszym ciągu notuje też wzrosty sprzedaży w segmencie Zagranica, w ramach którego raportowane są wyniki sprzedaży kart MultiSport z Czech, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Liczba kart w tych krajach na koniec trzeciego kwartału 2019 r. wzrosła do 289,6 tys. sztuk, czyli o 55% r/r. Jednocześnie, przychody ze sprzedaży zagranicznej segmentu wyniosły 81,4 mln zł w trzecim kwartale, co stanowiło wzrost o 48% r/r.

Jednocześnie w ramach Grupy kontynuowany był w omawianym okresie proces integracji spółek zależnych, zapoczątkowany pod koniec 2018 r. W efekcie spółki prowadzące kluby fitness i obiekty sportowo-rekreacyjne oraz spółki zarządzające inwestycjami w kluby fitness podlegały stopniowej reorganizacji, której efektem jest włączenie do spółki Benefit Systems.