Wschodząca gwiazda

Notowania ASB (ASBIS) wydają się wracać na ścieżkę wzrostów, w III kwartale rosnącą o niemal +10%, a od końca września dokładając do tego kolejne +15,7%. Inwestorzy wydają się doceniać poprawę wyników, jednak zdaniem analityków BOŚ DM spółka ma przed sobą jeszcze sporo miejsca do wzrostów. Sami oceniają, że potencjał do niemal +120%, wycenili bowiem akcje Asbis na 6 zł.

„Pragniemy zauważyć, że obecnie walory Asbisu są notowane przy ok. 3,2x P/E i 3,1x EV/EBITDA na 2019 rok, co oznacza odpowiednio ok. 60 proc. i 55 proc. dyskonto względem porównywalnych spółek. Przyglądamy się trwającemu programowi skupu akcji własnych (…)” – czytamy w rekomendacji

Jednocześnie oczekują, że w 2019 r. spółka wypracuje 10,1 mln USD zysku netto, czyli lekko przekroczy prognozę zarządu zakładającą 8,5 – 10 mln USD.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Asbis nie był jednak jedyną spółką w której potencjał widzą analitycy BOŚ DM. W ich ocenie szansę na niemal 100% wzrost wartości kursu mają także akcje JSW.

Ekspertów nie dziwią ostatnie spadki (do tej pory -67% w 2019 r.) i sami obniżyli wycenę o ponad połowę do 40 zł z 86,3 zł. Zwracają też uwagę na ujemne przepływy pieniężne w alarmującej wielkości 1 mld zł związane z realizowanymi inwestycjami (2 mld zł) i prawdopodobne wstrzymanie wypłaty dywidendy. Mimo tego są zdania, że akcje spółki są fundamentalnie niedowartościowane i zbyt tanie, a skala spadków – przesadzona.

I chociaż dodają, że przyszły rok będzie dla spółki wyzwaniem, to niesprzyjające warunki nie będą trwały wiecznie. Odbicie cen węgla nastąpi wcześniej czy później, a w poprawie przepływów pieniężnych powinny pomóc realizowane projekty wydobywcze i nabycie PBSz. Słowem: obecna kapitalizacja JSW zakłada, że spółka będzie w nieskończoność przepalać gotówkę, co w ich ocenie jest nieuzasadnione.

Po dłuższej przerwie do naszego zestawienia wraca rekomendacja autorstwa Domu Analiz SII. Analitycy nie zaskoczyli jednak zaleceniem dla nowej spółki, wydali natomiast aktualizację rekomendacji dla MEX (MEXPOLSKA). Nowa cena docelowa, 6,91 zł, chociaż nieznacznie niższa od poprzedniej, nie pozwala przejść obojętnie obok tak optymistycznego raportu.

W opinii analityków aktualny potencjał do wzrostu to bowiem niemal 166%, a pamiętajmy, że notowania Mex Polska znajdują się w trendzie spadkowym od niemal początku 2017 r. Co ma być więc katalizatorem tych spektakularnych wzrostów?

„Jak zakładamy, motorem napędowym wyników Grupy Mex Polska w kolejnych latach będzie szybko powiększająca się sieć franczyzowa bistr „Pijalnia Wódki i Piwa” przy jednoczesnym dalszym stopniowym rozwoju placówek własnych” – czytamy w raporcie

Dodatkowym czynnikiem, nie uwzględnionym jednak w wycenie, może być też rozwój sieci na rynku niemieckim (we wrześniu otwarto pierwszy lokal). Wśród potencjalny zagrożeń maklerzy wymieniają m.in. rozwodnienie kapitału i koszty związane z przyjętym programem motywacyjnym oraz rosnącą presję płacową. W drugim przypadku mają jednak nadzieję na częściowe przerzucenie tych kosztów na ceny w lokalach.

Jak sami zaznaczyli w rekomendacji eksperci z Ipopema Securities ich pomysł inwestycyjny należy oceniać w kategorii wysokiego ryzyka. Mowa o zaleceniu dla OAT, czyli spółki biotechnologicznej, która debiutowała na głównym parkiecie w ubiegłym roku. Ryzyko może w tej sytuacji być jednak związane z równie wysoką stopą zwrotu. Analitycy wycenili akcje spółki na 20 zł, czyli dwukrotnie więcej od ich aktualnej wartości.

„Kurs akcji spółki spadł o 61% od IPO z powodu opóźnień projektów, braku umów partneringowych oraz odejścia kluczowych pracowników. Przed nadchodzącymi wynikami: toksykologii w projekcie OATD-02 i fazy Ib w projekcie OATD-01 rozpoczynamy wydawanie rekomendacji od zalecenia KUPUJ z wyceną wartości godziwej na poziomie 20 zł/akcję. Zakładamy partnering w projekcie OATD-02 w 2020 r. (prawdopodobieństwo: 70%) oraz w projekcie OATD-01 w 2023 r. (prawdopodobieństwo: 23%)” – napisano w rekomendacji

 

Znak zapytania

Październikowy tytuł „znaku zapytania” przypadł natomiast akcjom 11B (11BIT). Po nadzwyczaj udanym pierwszym kwartale 2019 r. (+62,7%), pozostała część roku nie była już dla spółki tak spektakularna. Sam październik przyniósł ponad -14% przecenę i był pod tym względem najgorszym miesiącem w bieżącym roku. A jakie będą kolejne miesiące? Tu zdania analityków są podzielone.

Powrót do wzrostu zapowiada bowiem zespół BOŚ DM i wycenia akcje producenta gier na 481 zł, czyli niewiele poniżej historycznych szczytów z ubiegłego roku. Eksperci prognozują znaczy wzrost zysków w 2021 r. (117 mln zł vs 30 mln zł rok wcześniej) związany z możliwą premierą „Projektu 8” i zwracają uwagę na dyskonto względem porównywalnych spółek. W ich ocenie aktualną słabość kursu należy wykorzystać do akumulacji akcji.

Jako znacznie mniejsi optymiści jawią się z kolei analitycy Trigon DM, którzy rozpoczęli wydawanie rekomendacji od zalecenia "sprzedaj" i wycenili akcje spółki na 340 zł.

"Rynek dyskontuje obecnie, że 'Projekt 8' będzie mieć premierę w 2021 r. i okaże się ona sukcesem nie mniejszym niż Frostpunk na PC z dodatkowym upside'em wynikającym z (…) premiery gry na wszystkie platformy (łącznie z konsolami) jednocześnie (…) Uważamy, że biorąc pod uwagę analizę historycznego track record zapowiedzi premier 11 bit studios i ich późniejszych przesunięć, pierwotnego niedoszacowania budżetu na produkcję we 'Frostpunku' oraz faktu, że spółka zawsze wybierała jakość względem timingu, rynek stopniowo zacznie przesuwać oczekiwania premiery "P8" na 2022 r. (zakładamy I kw. '22), co naszym zdaniem nie pozwala uzasadnić bieżącej wyceny spółki" – napisano w raporcie.

Dodano również, że relatywna sprzedaż „Frostpunk” jest słabsza od wcześniejszego „This War of Mine”, a "Children of Morta" sprzedaje się poniżej oczekiwań i jedynie porównywalnie do "Moonlightera".

W związku z tym, w ich opinii spółka ma większe szanse do zaskoczenia in minus niż przebicia oczekiwań.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
ASB (ASBIS) 16.10.2019 08:25 BOŚ DM

http://www.infostrefa.com/

JSW 18.10.2019 08:20 BOŚ DM http://www.infostrefa.com/
MEX (MEXPOLSKA) 03.10.2019

08:00

Dom Analiz SII https://www.domanaliz.pl/
OAT 22.10.2019 - Ipopema Securities http://www.infostrefa.com/

11B (11BIT)

22.10.2019 08:15 BOŚ DM http://www.infostrefa.com/

11B (11BIT)

10.10.2019 08:50 DM Trigon http://www.infostrefa.com/