Zarząd PRO (PROMISE) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 1,997 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,2 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji APN Promise, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 8,7%.

Zaliczka zostanie wypłacona 23 grudnia 2019 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 16 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na wymienionych warunkach.

"Zarząd APN Promise SA stwierdza, że spółka APN Promise SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych (...)" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły