Rada Dyrektorów ASB (ASBIS) poinformowała, że aktualnie spółka szacuje wypracowanie w 2019 r. zysku netto na poziomie między 13 mln USD, a 14 mln USD. Wcześniejsze szacunki zakładały, że będzie to ok. 8,5 – 10 mln USD.

Jednocześnie spółka nie zmieniła prognozy tegorocznych przychodów ze sprzedaży. W dalszym ciągu zakłada osiągnięcie w 2019 r. sprzedaży pomiędzy 1,7 mld USD i 1,9 mld USD.

„Podwyższenie prognozy wyników finansowych wynika ze:

  • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD) jak i produktów Apple,
  • niższych niż zakładano kosztów finansowych,
  • niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych” – dodano w komunikacie