Zarząd PCE (POLICE) podjął decyzję o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej Ofercie Publicznej akcji z Prawem Poboru. Spółka planuje uzyskać z oferty publicznej ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczy na realizację Projektu Polimery Police – kluczowej inwestycji dla spółek z Grupy Azoty oraz dla polskiego sektora petrochemicznego.

- Według dotychczasowego przewidywanego harmonogramu oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., okres zapisów upływał 22 listopada, jednak ze względu na docierające do Spółki informacje dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie jej głównych akcjonariuszy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych akcjonariuszy Spółka podjęła decyzję o wydłużeniu okresu zapisów. Dłuższy okres zapisów w Ofercie pozwoli akcjonariuszom Spółki na zakończenie wszelkich wymaganych po ich stronie procesów formalnych nie wpływając jednoczenie na harmonogram realizacji Projektu Polimery Police, w tym proces budowy struktury finansowania, którego ukończenia spodziewamy się nie później jak z końcem stycznia 2020 roku – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz ATT (GRUPAAZOTY).

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodzić terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

- Dzięki realizowanej inwestycji udział segmentu tworzyw sztucznych w ciągu kilku lat zwiększy się do 1/3 skonsolidowanej sprzedaży Grupy Azoty S.A. Przedsięwzięcie będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli istotnie zmniejszyć ujemny bilans handlowy w obszarze tworzyw sztucznych i poprawi niezależność surowcowo-energetyczną Polski dodaje dr Wojciech Wardacki.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins S.A., koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

Aktualny harmonogram oferty publicznej:

5 listopada 2019 roku

Ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru

7 listopada 2019 roku

Dzień prawa poboru

12 listopada 2019 roku

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

12-14 listopada 2019 roku

Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW

9 grudnia 2019 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

18 grudnia 2019 roku

Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

18-19 grudnia 2019 roku

Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych

do 20 grudnia 2019 roku

Przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych