Zgodnie z przedstawionymi szacunkowymi danymi, ELB (ELBUDOWA) w okresie od lipca do września 2019 r. wypracowała wynik netto na poziomie -8,9 mln zł. Przychody spółki wyniosły w tym okresie 125,2 mln zł, a wynik operacyjny był równy -8,6 mln zł. Od początku roku strata netto Elektrobudowy wynosi -119,2 mln zł, natomiast wysokość przychodów i wynik operacyjny to odpowiednio 381,6 mln zł i -65,6 mln zł.

„Kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Spółki jest obecna złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych. Wpływa to w szczególny sposób na możliwość pozyskiwania nowych zleceń, a w zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy – ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług. Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców co przenosi się bezpośrednio na ewentualną konieczność prefinansowania przez spółkę znaczącej części realizowanych kontraktów. Wypłata wynagrodzenia dla spółki jest w tym wypadku warunkowana wcześniejszym uregulowaniem zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców – w przypadku ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania istotnie ogranicza to możliwości realizacyjne (zakres podzlecanych robót), a w skrajnych przypadkach oznacza przesunięcia sprzedaży już zrealizowanych usług do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców” – czytamy w komunikacie

Dodatkowo, w związku z wydłużającymi się pracami dotyczącymi docelowego kształtu przyszłej struktury finansowania spółki, spółka dokonała także aktualizacji szacunkowych poziomów przyszłych danych finansowych oraz odwołała szacunki na rok 2020 r. Zgodnie z aktualnymi prognozami tegoroczne przychody mają wynieść 5234 mln zł, a strata netto -54 mln zł.