Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ERGIS S.A. (ERG), które ogłoszone zostało przez Finergis Investments Limited („Wzywający 1”, „Nabywający”) oraz Marka Górskiego („Wzywający 2”) w dniu 1 października 2019 r., zakończyło się skupieniem przez Wzywających 45,66% akcji ERGIS SA, co oznacza, że pakiet, którym dysponują obecnie to 92,51% akcji Spółki. Dziś miało miejsce zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach wezwania na GPW.

Zamiarem wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW. Zanim to nastąpi, Wzywający uruchomią procedurę przymusowego wykupu walorów giełdowej Spółki od pozostałych akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli na zakończone wezwanie.

Bardzo cieszymy się z sukcesu wezwania. Zmiana struktury akcjonariatu i statusu firmy z publicznego na prywatny otworzy kolejny etap w jej rozwoju. Po przeprowadzeniu delistingu zamierzamy zintensyfikować działania restrukturyzacyjne w operacyjnej i finansowej działalności Grupy ERGIS, co pozwoli spółce skuteczniej zmierzyć się ze stojącymi przed nią wyzwaniami rynkowymi – powiedział Marek Górski, jeden z akcjonariuszy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ERGIS S.A.