Zarząd PMT (PRIME) prognozuje, że w IV kwartale 2019 r. spółka uzyska przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,1 mln zł. Dla całego 2019 r. prognoza to ok. 1,96 mln zł.

Jednocześnie zarząd oczekuje wypracowania dodatniego wyniku netto w całym 2019 r.

„Przychody w IV kwartału 2019 r. maja znacząco odbiegać od przychodów za trzy poprzednie kwartały, co w ocenie Zarządu Spółki powinno mieć istotne znaczenie na ocenę Spółki przez inwestorów” – podano w komunikacie