URS (URSUS) poinformował o zawarciu ze spółką Trioliet przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu w Opalenicy.

Umowa sprzedaży ma zostać ostatecznie zawarta nie później niż do 20 grudnia 2019 r. Wartość umowy to 6 000 000,00 zł oraz kwota stanowiąca cenę za "produkcję w toku" i "inwentarz" (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby).

„Celem sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Ursus w Opalenicy jest dalsza realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego, obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także Emitent” – dodano w komunikacie