W wezwaniu na akcje CPG (CPGROUP) ogłoszonym przez Townsend Holding B.V., cena za akcję została podniesiona z 5,84 zł do 6,5 zł.

"Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji w Wezwaniu zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji" - podano w komunikacie

Wezwanie dotyczy 36 833 560 akcji Capital Park uprawniających do 34% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 28 października 2019 r. i potrwa do 2 grudnia 2019 r.