IMS podjął uchwałę dotyczącą skupu akcji w ramach IX Transzy Programu Skupu akcji własnych. Skup ma dotyczyć nie więcej niż 730 tys. akcji IMS uprawniają do 2,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje mają być skupowane po cenie 3,7 zł za sztukę.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 3 grudnia i potrwa do 16 grudnia 2019 r. Przewidywany termin zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji ustalono na 20 grudnia 2019 r.