Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie, które ma wesprzeć pracujących Polaków w oszczędzaniu długoterminowym. Program zakłada gromadzenie środków finansowych na prywatnych kontach uczestników, którymi zarządzać będą wybrane instytucje finansowe. Do oszczędności gromadzonych na PPK dokładają się nie tylko pracownicy, ale również pracodawca i państwo. Ustawa regulująca przepisy Pracowniczych Planów Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak wdrożenie systemu w poszczególnych podmiotach rozłożono w czasie. Jako pierwsi 1 lipca 2019 roku do programu musieli przyłączyć się pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 osób. Wraz z początkiem roku 2020 obowiązek wdrożenia PPK spadnie na mniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 50 pracowników. Kilka miesięcy później, 1 lipca 2020 roku, do programu muszą dołączyć firmy z co najmniej 20 pracownikami, a 1 stycznia 2021 roku - pozostałe podmioty.

– Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który zakłada oszczędzanie w długoterminowej perspektywie. Zasady zostały tak ustalone, aby po kilkudziesięciu latach gromadzenia środków, pracownik miał wsparcie finansowe po przejściu na emeryturę – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info.

– Całym procesem wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania programu został obarczony pracodawca. To on musi znaleźć i wybrać instytucję finansową, a do tego dostosować dział kadrowo-płacowy do nowych regulacji. Brak dostosowanie firmy do przepisów PPK w określonych terminach jest zagrożone karą finansową – przypomina ekspert.

Wszystkim pracodawcom, którzy muszą wdrożyć PPK w 2020 roku, podpowiadamy, jak to zrobić.

 

Analiza sytuacji w firmie

Przed rozpoczęciem przygotowań do wdrożenia PPK, warto przeanalizować sytuację w firmie. To pozwoli zaplanować kolejność działań i ułatwi cały proces. Najpierw pracodawca powinien sprawdzić liczbę pracowników, czyli stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku. Liczba pracowników powyżej 50 jest potwierdzeniem, że PPK należy wdrożyć od 1 stycznia 2020 roku. Dodatkowo należy ustalić, którzy zatrudnieni będą podlegali programowi PPK i określić szacunkowo rotację w zatrudnieniu.

Przedsiębiorca powinien również zwrócić uwagę na procesy kadrowe i administracyjne, a także sprawdzić stopień ich zautomatyzowania. Pomimo tego, że od momentu rozpoczęcia przygotowań do wprowadzenia programu i odprowadzania składek PPK w firmie mija około pół roku, to warto wcześniej zaplanować budżet firmy z uwzględnieniem dodatkowych wpłat. Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawcy oznacza zwiększenie kosztów zatrudnienia pracownika. Obowiązkowa wpłata za każdego zatrudnionego została ustalona na poziomie 1,5% wynagrodzenia brutto, a może zostać podwyższona o dodatkowe 2,5%. Przy większej liczbie pracowników to zdecydowanie zwiększy koszty zatrudnienia, a do tego dochodzą jeszcze inne opłaty administracyjne. Na https://ppk.info znajdziesz więcej informacji na ten temat.

 

Wybór instytucji finansowej

Bardzo ważną kwestią procesu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wybór instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie i prowadzenie kont pracowników. Pracodawca może wybrać jeden z następujących podmiotów:

  • Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
  • Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne,
  • Zakład Ubezpieczeń.

W sprawie wyboru instytucji finansowej przedsiębiorca musi porozumieć się z pracownikami. Jeśli w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to ona dokonuje wraz z pracodawcą selekcji instytucji w imieniu zatrudnionych. Gdy natomiast w przedsiębiorstwie nie ma takiej organizacji, wtedy wśród pracowników powinna zostać wybrana reprezentacja odpowiedzialna za wybór instytucji. W sytuacji, gdy w określonym terminie pracodawca nie osiągnie w tej sprawie porozumienia z zatrudnionymi, wtedy selekcji musi dokonać samodzielnie.

Przed wyborem konkretnego podmiotu warto przeanalizować oferty instytucji pod kątem sytuacji ekonomiczno-prawnej, a także zarządzania funduszami i wynikami finansowymi z ostatnich lat. Warto również zwrócić uwagę na koszty i opłaty związane z prowadzeniem kont PPK. Warunki ustawowe dopuszczające instytucje finansowe do zarządzania środkami gromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych są rygorystyczne. Dany podmiot musi mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu otwartymi funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi oraz dysponować kapitałem własnym w wysokości minimum 25 mln zł. Tu dowiesz się więcej na temat PPK.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada wiele obowiązków na pracodawców w związku z uruchomieniem programu. Cały proces trzeba dokładnie i umiejętnie zaplanować, żeby zdążyć ze wszystkim w ustawowym terminie. Warto pamiętać, że do 1 stycznia 2020 roku nie pozostało już dużo czasu.