Zarząd LiveChat zarekomendował wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/20 w kwocie 15 450 000 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,6 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji LVC (LIVECHAT) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 1,6%.

Zarząd zaproponował jednocześnie aby zaliczka została wypłacona w dniu 9 stycznia 2020 r. Sugerowany dzień dywidendy to 2 stycznia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły