Zarząd LBT (LIBET) dokonał korekty prognozy skonsolidowanych przychodów grupy za rok 2019. Zgodnie z aktualnymi szacunkami, całoroczne przychody mają wynieść 202 mln zł wobec prognozowanych wcześniej 236 mln zł.

Jednocześnie prognoza EBITDA oraz zysku netto nie uległa zmianie. Na koniec 2019 r. wyniki mają wynieść odpowiednio 40 mln zł i 17 mln zł. Jak czytamy w raporcie, ma być to możliwe dzięki poprawie rentowności działalności operacyjnej, na którą wpływ miały działania optymalizacyjne w zakresie kosztów operacyjnych.

„Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym (…)” – dodano w komunikacie