Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 grudnia 2019 r. 28 777 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w listopadzie o 202.

Na początku listopada 2019 r. spółka miała 28 575 klientów, a 1 grudnia 2018 r. 25 896.