Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl wypracowała w III kw. 2019 r. 8,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 24 proc. r/r. EBITDA urosła o 41 proc. r/r osiągając wartość 1,1 mln zł. Zysk netto również odnotował wysoką dynamikę w wysokości 33 proc. i wyniósł 606 tys. zł. Dobre wyniki w III kw. to głównie zasługa intensywnego rozwoju segmentu finansowego.

Miniony kwartał zaliczamy do udanych. W porównaniu z III kw. 2018 r. odnotowaliśmy relatywnie wysokie dynamiki, które są pochodną dynamicznie rozwijanego przez nas segmentu finansowego. Obszar ten wypracował w III kw. 2019 r. przychody większe o 59% r/r. Jest to przede wszystkim efekt konsekwentnego rozwijania sieci franczyzowej Lendi (jak dotąd podpisaliśmy 29 umów franczyzowych) oraz rozbudowy siatki ekspertów kredytowych. – komentuje Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu MZN (MORIZON).

W III kwartale 2019 r. MZN Property osiągnął wyższe dynamiki wzrostu przychodów (+24 proc. r/r) niż w I półroczu 2019 r. (+15 proc. r/r). Trend ten jest kontynuowany również w IV kwartale – wzrost przychodów o 50% r/r w październiku. Jednocześnie Grupa poprawia rentowność, która na poziomie netto wyniosła 7 proc. w III kwartale, względem 2 proc. w I półroczu 2019 r. oraz 6 proc. w III kwartale 2018 r.

W ostatnich tygodniach Grupa koncentrowała się na implementacji zawartej w czerwcu umowy partnerskiej z serwisem Allegro.pl, największą platformą zakupową on-line i niekwestionowanym liderem sektora e-commerce w Polsce.

Zakończyliśmy już proces migracji ofert nieruchomości z bazy morizon.pl do serwisu Allegro.pl. Dzięki temu możemy udostępnić nasze ogłoszenia ponad 17 milionom użytkowników tego serwisu. Liczymy, że współpraca z Allegro.pl istotnie przyśpieszy rozwój segmentu nieruchomościowego Grupy już w 2020 r.  – dodaje Jarosław Święcicki.

W minionym okresie Spółka rozpoczęła nową kampanię reklamową serwisu Morizon.pl oraz przeprowadziła wymianę formatów reklamowych w realizowanych kampaniach efektywnościowych. Nowe kreacje są emitowane w mediach internetowych, przede wszystkim w sieci reklamowej Google, na Facebooku i na Instagramie.

Działania marketingowe realizowane w III kw. 2019 r. zaowocowały wzrostem oglądalności serwisów Grupy. W okresie od sierpnia do września br. odwiedziło je średnio 1,28 mln realnych użytkowników miesięcznie. To o blisko 8% więcej niż średnia z poprzedniego kwartału. – mówi Sławomir Topczewski, Wiceprezes Zarządu MZN Property.

W 2019 r. Grupa konsekwentnie zwiększa generowane przepływy pieniężne skutecznej realizacji strategii rozwoju Grupy w obszarze nieruchomościowym i finansowym połączonej z działaniami zmierzającymi do długoterminowej poprawy zdolności Grupy do generowania gotówki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w III kwartale 900 tys. zł, wobec 826 tys. zł w II kwartale i 323 tys. zł w I kwartale. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły odpowiednio ‑492 tys. zł (Q3), -662 tys. zł (Q2) oraz -631 tys. zł (Q1).

MZN Property tworzy technologiczną platformę OneStopShop działającą na rynku nieruchomości i finansów. Wspiera ona klienta na wszystkich etapach poszukiwania, zawierania i finansowania transakcji nieruchomościowych, oferując dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych.