Oszczędzanie na emeryturę 

Zwiększona świadomość Polaków z obszaru oszczędzania zdecydowanie cieszy. Przyczyniły się do tego popularne blogi finansowe, specjalne poradniki na Youtube oraz reklamy telewizyjne zachęcające społeczeństwo do oszczędzania. Niestety drugą stroną medalu jest ograniczone zaufanie do instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracujący Polacy obawiają, że za trzydzieści lat, gdy sami pójdą na emeryturę, sytuacja ZUS może okazać się niestabilna, a wypłaty świadczeń niskie. Tak zresztą wynika z wielu prognoz i publikacji dotyczących emerytur. Dlatego często myślimy o zabezpieczeniu finansowym na przyszłość alternatywnymi sposobami. Na szczęście istnieją odpowiednie i bezpieczne narzędzia do gromadzenia środków pieniężnych na emeryturę. 

IKE - co to jest?

Pierwszym, sprawdzonym sposobem na bezpiecznie oszczędzanie na emeryturę jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Trzeba zaznaczyć, że IKE jest całkowicie dobrowolne w przeciwieństwie do ZUS, gdzie każdy pracodawca i przedsiębiorca musi płacić obowiązkowe składki. Stanowi ubezpieczenie społeczne należące do III filaru emerytalnego, czyli wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie środki gromadzone w ramach IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych. Oszczędzać możemy dzięki wybranym instytucjom: 

  • bankom;
  • towarzystwom ubezpieczeniowym;
  • domom maklerskim.

Warto dodać, że sposób oszczędzania w ramach IKE również zależy od wnioskodawcy. Możemy odprowadzać nasze składki na lokatę bankową, ubezpieczenie kapitałowe lub powierzyć je na fundusze inwestycyjne, a nawet samodzielnie inwestować na giełdzie. Więcej na ten temat znajdziemy w https://www.nntfi.pl/emerytura/ike

IKZE - czym jest? 

Drugim ciekawym sposobem na emerytalne oszczędności jest IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE również jest dobrowolną formą ubezpieczenia społecznego wchodzącym do III filaru emerytalnego. W przeciwieństwie do IKE składki na IKZE liczone są podstawy opodatkowania, a podatek liczony na zakończenie inwestycji, rozliczany na zasadach ogólnych. IKZE prowadzą fundusze inwestycyjne, banki oraz zakłady ubezpieczeń. Główne różnice między IKE a IKZE wynikają w opodatkowaniu, możliwościach wypłaty oraz maksymalnych wpłat. Dodatkowe informacje o IKZE opublikowane są na stronie https://www.nntfi.pl/emerytura/ikze.

Jakie są limity IKE i IKZE w 2020? 

Tak jak wspomnieliśmy IKE i IKZE różnią się między innymi limitami wpłat. Jak limity przedstawiają się na 2020 rok? Należy odnotować fakt, że w 2020 r. zostaną podniesione limity wpłat. Będziemy mogli odłożyć maksymalnie: 

  • 15 681 zł - dla IKE;
  • 6 272,40 zł - dla IKZE.

W roku 2019 limit wpłat dla IKE wynosił 14 295 zł, natomiast dla IKZE 5 718 zł. Mówimy więc o blisko dziesięcioprocentowym wzroście. To jaką formę oszczędzania na emeryturę wybierzemy powinno zależeć od naszych osobistych wymagań. Warto prześledzić kilka ofert z zakresu IKE i IKZE, by porównać możliwości oszczędzania i warunki wypłat.