Kluczowe pozytywne rekomendacje zespołu DM mBanku na 2020 r. to w związku z tym m.in. telekomy (OPL (ORANGEPL), PLY (PLAY)), wybrane spółki informatyczne dostarczające wzrosty wyników (CMR (COMARCH), ASE (ASSECOSEE)), producenci gier (CDR (CDPROJEKT), 11B (11BIT)), a także banki bez ekspozycji na hipoteki CHF, oferujące atrakcyjne stopy dywidendy (PEO (PEKAO), BHW (HANDLOWY)).

Jednocześnie analitycy sceptycznie podchodzą do spółek przemysłowych, które w największym stopniu mogą odczuć niższy wzrost PKB i presję kosztową. Jednak to właśnie wśród atrakcyjnie wycenianych spółek tej branży należy szukać potencjalnie najwyższych stóp zwrotu.

A za taką należy uznać blisko +74% które może przynieść inwestycja w akcje FMF (FAMUR), które zespół DM mBanku wycenił na 5,18 zł (obniżka z 5,33 zł). Eksperci niezmiennie rekomendują też zakup akcji tego producenta maszyn górniczych.

„Famur w okres dekoniunktury wchodzi z wyraźnie mocnym bilansem (dług netto/EBITDA’20 poniżej 0,5x) oraz dużą zdolnością do wypłaty dywidendy (przy 75% wypłacie z zysku DPS 0,36PLN; DYield powyżej 10%). Naszym zdaniem potencjał spadku kursu Famur wydaje się mocno ograniczony, co przy jakiejkolwiek pozytywnej informacji skutkować będzie odbiciem notowań” – uzasadniają

Wśród rekomendacji opatrzonych najwyższym zaleceniem „kupuj” znajdziemy także m.in. 1AT (ATAL), CIE (CIECH), LPP i SKH (SKARBIEC). Wszystkie cztery spółki otrzymały też nowe, wyższe ceny docelowe. Przy czym największy potencjał do wzrostu eksperci widzą w akcjach ostatniej z wymienionych spółek.

W ocenie analityków za inwestycją w akcje właściciela Skarbiec TFI przemawiają: wysoka rentowność biznesu, możliwa ponad 20% stopa dywidendy w 2020 r., znaczne dyskonto wobec innych spółek z sektora oraz bardziej agresywnie pobierane success fee. W związku z ostatnim, a także po bardzo dobrych wynikach za rok 2018/2019 zespół DM mBanku podniósł też swoje prognozy na kolejny rok obrotowy.   

Pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury w gospodarce, analitycy rekomendujemy również spółki handlowe. Poza wspominanym LPP oceniają, że inwestorów nie powinny zawieść również akcje DNP (DINOPL) i CCC.

Szczególnie ciekawie wygląda zalecenie dla CCC, które ma za sobą najgorszy rok w swojej giełdowej historii, ze spadkiem notowania na poziomie niemal -45%. I chociaż czynników, które złożył się na taki obraz notowań obuwniczej spółki było sporo, to zdaniem analityków znajdziemy równie dużo sprzyjających katalizatorów.

„Naszym zdaniem EBITDA spółki w 4Q’19 (bez MSSF 16) ulegnie poprawie r/r, na co wpływać powinny (1) utrzymanie płaskiej marży brutto na sprzedaży r/r pomimo wzrostu udziału marek sportowych i e-commerce w sprzedaży, (2) utrzymania dyscypliny kosztów G&A, (3) niższych kosztów KVAG, (4) pozytywnego efektu konsolidacji Gino Rossi, oraz (5) efektu niskiej bazy w segmencie ecommerce” - wyjaśniają

Poprawa ma być też kontynuowana w kolejnych kwartałach, m.in. dzięki lepszym wynikom KVAG, Gino Rossi oraz e-commerce, zwiększeniu atrakcyjności oferty, a także efektowi niskiej bazy (jednorazowe zdarzenia z 2019 r.).

 

Powyższy tekst jest skrótem z raportu „Rynek akcji w 2020: strategia inwestycyjna " po raz pierwszy opublikowanego 05.12.2019 r. o godzinie 08:35. Skrócona wersja raportu, zawierająca inne informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, jest dostępna na stronie Domu Maklerskiego mBanku, pod adresem https://www.mdm.pl/ds-server/36969?ticketSource=ui-pub