Zarząd IZB (IZOBLOK) uchwalił programu skupu akcji własnych. W ramach programu spółka chce skupić maksymalnie 120 000 akcji. Akcje spółki będą skupowane po cenie 34 zł.

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 17 grudnia i potrwa do 19 grudnia. Przewidywany termin rozliczenia nabycia akcji własnych ma nastąpić 23 grudnia 2019 r. 

"Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do:

  • zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry manadżerskiej (...);
  • umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub
  • dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nieobjętych Programem Motywacyjnym, lub
  • w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności" - czytamy w komunikacie