Porozumienie akcjonariuszy ogłosiło przymusowy wykup akcji Orion Investment. Oferowana cena za akcję została ustalona na 8,3 zł.

Wykup dotyczy 532 546 akcji spółki, które odpowiadają za 4,92% kapitału zakładowego ORN (ORION). Wykup startuje 27 grudnia, natomiast dzień wykupu został ustalony na 2 stycznia 2020 r.