Zarząd J.W. Construction Holding poinformował, że w ramach transakcji nabycia akcji własnych, spółka nabyła łącznie 4 405 231 akcji. Nabyte akcje przeznaczone są do umorzenia.

Cena zakupu wynosiła 2,99 zł za jedną akcję, łącznie JWC (JWCONSTR) przeznaczyła więc na ten cel 13,172 mln zł. Skupione akcje stanowią łącznie 4,96 % kapitału zakładowego spółki.

W komunikacie dodano, że spółka posiada aktualnie łącznie 5 971 660 akcji własnych, stanowiących 6,72% jej kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.