Rok temu, w grudniu 2018 r., nastroje inwestorów były minorowe. Przez światowe giełdy przetaczała się wówczas duża korekta spadkowa. Nasz rynek znalazł się w trudnym położeniu po aferze GBK (GETBACK). Taka sytuacja dawała jednak nadzieję na udany rok 2019. Naszym zdaniem „nie miał być on zły dla inwestorów”. I faktycznie tak się stało. A w przypadku najważniejszych giełdowych indeksów na świecie rozwój wydarzeń okazał się nawet lepszy od najbardziej optymistycznych prognoz. ^SP500 (USA), ^NASDAQCOM (USA) i ^DAX (Niemcy) zyskały bowiem po 25-35%!

Na warszawskiej GPW poprawa notowań była umiarkowana i widoczna głównie w segmencie średnich i mniejszych spółek. Najlepiej wypadły m.in. TEN (TSGAMES), ASE (ASSECOSEE), ERB (ERBUD), CDR (CDPROJEKT), SEL (SELENAFM), LVC (LIVECHAT), PLW (PLAYWAY), czyli przedstawiciele sektora gier i szeroko rozumianej branży budowlanej.

Z dużych spółek, oprócz CD Projekt, na wyróżnienie in plus zasługują: PLY (PLAY), DNP (DINOPL), OPL (ORANGEPL)in minus: JSW, ALR (ALIOR), CCC, PGN (PGNIG). WIG wzrósł o 0,3%.

Lepsze zachowanie średnich i mniejszych spółek poprawiło techniczny obraz sWIG80. Indeks ten urósł o 13,9%, znacząco bijąc WIG i WIG20 (-5,6%).

Rok 2019 był okresem bardzo korzystnym dla obligacji. Ceny tych instrumentów rosły (rentowności spadały) zarówno na rynkach dojrzałych, jak i w Polsce. Przykładowo rentowność naszych 10-letnich instrumentów skarbowych obniżyła się z 2,8% do 2,11%.

Na rynku surowcowym najwięcej uwagi skupiła zmiana długoterminowego trendu na złocie na wzrostowy. W sierpniu doszło do wybicia z kilkuletniej tendencji bocznej. Ostatecznie kruszec podrożał o blisko 19% do 1.523 dolarów. Wzrosła także cena ropy do 61 dolarów (+34%).

Na rynku walutowym przez pierwsze trzy kwartały obserwowaliśmy kontynuację umocnienia amerykańskiego dolara i szwajcarskiego franka. W czwartym tendencje te uległy odwróceniu. Na koniec roku euro kosztowało 4,25, dolar 3,79, a frank 3,92 złotych.

Rok 2019 był udany dla funduszy QRS (QUERCUS). Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Global Growth (+28,2%). Znaczna liczba funduszy przyniosła zyski na poziomie 5-14%.

Subfundusz/Fundusz Stopa roczna %
QUERCUS Global Growth  28,20
QUERCUS Gold 14,09
QUERCUS Stabilny 12,77
QUERCUS Agresywny 11,31
Alphaset FIZ  9,61
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ  9,56
Acer Aggressive FIZ  8,82
QUERCUS Global Balanced 6,81
QUERCUS Obligacji Skarbowych 5,36
QUERCUS Multistrategy FIZ 5,35
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 3,26
QUERCUS Ochrony Kapitału 2,25
QUERCUS short  1,35
QUERCUS Absolute Return FIZ  1,27
Private Equity Multifund FIZ  -7,22
QUERCUS lev -10,77

Reasumując, rok 2019 przechodzi do historii jako udany dla rynków finansowych i inwestorów.