Około 26 mln zł wyniosły w grudniu łączne obroty sieci Top Secret. Krajowa sprzedaż była na porównywalnym poziomie do uzyskanej rok wcześniej. W całym 2019 roku marka modowa zrealizowała około 235 mln zł przychodów, czyli nieznacznie mniej niż w 2018 roku.

Sprzedaż towarów Top Secret w grudniu 2019 r. wyniosła łącznie ok. 26 mln zł i była niższa o ok. 4% porównując do grudnia poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 9% r./r. i wyniosła 34,3 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret w całym 2019 r. wyniosła ok. 235 mln zł i była ok. 3% niższa niż rok wcześniej.

„W grudniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce była na porównywanym poziomie do roku poprzedniego, przy analogicznej wielkości sieci. Na towarach z bieżącej kolekcji wypracowano w ujęciu procentowym marżę handlową na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Rabaty udzielone klientom na bieżące kolekcje były płytsze r./r. Ze względu jednak na podwojony zapas w sprzedaży w grudniu w sklepach Top Secret towarów z poprzednich sezonów, łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach była o 3,2 p.p. niższa r./r.” - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu RDN (REDAN).

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu wyniosły 3 mln zł co oznacza spadek o 13% w ujęciu r./r. Był on spowodowany mniej zróżnicowaną ofertą asortymentową w porównaniu do roku poprzedniego. Narastająco sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 32,5 mln zł i była ok. 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.