WIK (WIKANA) ogłosiła ofertę skupu akcji własnych. Maksymalny wolumen nabywanych akcji ma wynieść 1 262 994 sztuk, a cena zakupu została ustalono na 1,4 zł za akcję.

Skup akcji ma się odbyć w terminie od 14 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji to 30 stycznia 2020 r.

Spółka zamierza nabyć akcje w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.