Zarząd ESS (ESSYSTEM) przedstawił wstępne skonsolidowane dane finansowe za 2019 rok. Zysk netto miał w ubiegłym roku wzrosnąć o 23,3% r/r do poziomu 6,9 mln zł, natomiast zysk operacyjny o 33,9% r/r do 7,5 mln zł. Z kolei EBITDA miała w 2019 r. osiągnąć poziom 18,3 mln zł, czyli o 20,6% więcej r/r.

Spółka szacuje, że wyniki zostały osiągnięte przy przychodach równych 219,7 mln zł (+14,6% r/r).

„Za zmiany w poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze wzrost przychodów ze sprzedaży i związany z tym wzrost wolumenu marży. Na zmianę EBITDA dodatkowo wpłynęło także zastosowanie z dniem 01.01.19 r. nowego MSSF nr 16 „Leasing”, wskutek czego koszty najmu prezentowane są jako amortyzacja i odsetki z tytułu leasingu” – dodano w komunikacie