• wzrost liczby aktywnych klientów: 3 325 na koniec 2019 wobec 3096 na koniec 2018
  • spadek liczby klientów po Q4 2019 (kwartał do kwartału) o 306, co stanowi 8% całego portfolio grupy kapitałowej Brand 24
  • wzrost przychodów (szacowanych) ze sprzedaży grupy kapitałowej Brand 24 o 33% w ujęciu rok do roku z 11,8 mln PLN w 2018 do 15,7 mln PLN w 2019
  • postęp rozmów z serwisem Facebook 

Komentarz Michała Sadowskiego, Prezesa Zarządu Brand 24 S.A.: 

Czwarty kwartał 2019 roku był niewątpliwie okresem, w jakim mierzyliśmy się z najtrudniejszym wyzwaniem biznesowym w historii Spółki. Analizowane przez nas wyniki sprzedażowe i retencyjne (utrzymanie klientów) pozwalają jednak sądzić, że najgorsze za nami. Jednym z istotniejszych czynników, który wpłynął na nasze wyniki w końcówce 2019 roku, była blokada Facebooka i Instagrama oraz jej następstwa. Pomimo tego udało nam się osiągnąć 15.7M PLN przychodów w skali całego 2019 roku, co oznacza 33% wzrostu rok do roku. 

Pomimo zbiegu negatywnych okoliczności, w najbardziej wymagającym biznesowo kwartale nasze portfolio skurczyło się o 8%. Mimo że jest to oczywiście niezadowalający wynik - pokazuje, że wartość, jaką daje Brand24 swoim klientom, jest znacznie szersza. Tylko w ciągu ostatnich 4 miesięcy (już po blokadzie FB), pozyskaliśmy 703 nowych klientów z ponad 80 krajów. Grupa docelowa potencjalnych klientów Brand24 to nadal miliony przedsiębiorstw z całego Świata. 

Również w obszarze retencji widzimy wyraźnie, że najtrudniejszy okres jest już za nami. Apogeum odpływu klientów miało miejsce w pierwszych tygodniach czwartego kwartału. Kolejne miesiące są pod tym względem istotnie lepsze, dzięki czemu wskaźnik churnu/retencji wraca do poziomów, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. 

Wyzwania związane z dostępnością danych stały się dla nas okazją do poszukiwania dalszych możliwości rozwoju narzędzia i jego funkcji, a także rozważania o nowych produktach w segmencie narzędzi marketingowych dostępnych w modelu SaaS i sprzedawanych na całym Świecie. Jesteśmy w ścisłym gronie polskich firm, którym udało się zbudować skalowalny i globalny model akwizycji klientów. Chcemy aktywnie wykorzystać ten know-how, połączony z bazą tysięcy klientów, do dalszego rozwoju Spółki. 

Naturalnie dążymy do przywrócenia danych Facebooka i Instagrama w panelu Brand24. Jesteśmy w trakcie rozmów z Facebookiem. W Styczniu 2020 otrzymaliśmy od reprezentantów tego serwisu propozycję ugody, co postrzegamy jako krok w dobrą stronę i podstawę do dalszych negocjacji związanych z powrotem treści z tej platformy do Brand24. 

Jesteśmy, bardziej niż kiedykolwiek, zmotywowani, żeby budować wartość naszego produktu oraz samej spółki. Wierzymy, że wyzwania ostatnich miesięcy uda się przekonwertować na bezcenne doświadczenie i tym samym długoterminową wartość dla Spółki. 

Pełna treść raportu bieżącego: 

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka" lub "Emitent") przekazuje informacje o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej (dalej: "Brand24") w IV kwartale 2019 r. 
Według danych o sprzedaży na koniec IV kwartału 2019 r. Brand24 posiadał 3325 aktywnych klientów, co oznacza, że liczba klientów netto spadła o 306 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 3096, co oznacza, że w trakcie 2019 roku liczba klientów Brand24 wzrosła o 7,4%. 

Na liczbę klientów w raportowanym okresie negatywny wpływ miały opisane poniżej czynniki: 

1. Wstrzymanie w III kwartale 2019 roku oferowania danych z serwisów Facebook oraz Instagram. Najistotniejszy wpływ braku powyższych danych był widoczny w pierwszych tygodniach IV kwartału 2019 roku, kiedy miał miejsce znaczny wzrost odejść klientów w porównaniu do historycznych poziomów wskaźnika odejść. Niemniej tendencja ta została zahamowana i pozostałe tygodnie IV kwartału 2019 roku charakteryzowały się mniejszą liczbą odejść klientów. Niezależnie od powyższego, w związku z ograniczeniem dostępności do danych z ww. serwisów Spółka zanotowała również niższą niż we wcześniejszych miesiącach sprzedaż obejmującą pozyskanie nowych klientów. 
Zgodnie z informacją zawartą m.in. w raporcie za III kwartał 2019 roku Spółka przewiduje, że kwartalne zmniejszenie liczby klientów (w ujęciu netto) a w szerszym ujęciu spowolnienie tempa przyrostu nowych klientów będzie miało charakter przejściowy. W celu przywrócenia satysfakcjonującego tempa wzrostu, w okresie IV kwartału 2019 r. Spółka wdrożyła m.in. monitoring serwisu społecznościowego dla graczy Twitch, filtr antyspamowy odsiewający wpisy z małowartościowych stron oraz uruchomiła nową wersję raportów email pozwalającą korzystać z narzędzia bez codziennego logowania się do panelu użytkownika. 

2. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na liczbę nowych klientów pozyskanych w IV kwartale 2019 roku (w aspekcie liczby nowych kont testowych) była decyzja o tymczasowym ograniczeniu części wydatków marketingowych, co związane było z koniecznością uwzględnienia zmniejszenia oczekiwanego poziomu generowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej. 
Spółka podkreśla, że priorytetowym czynnikiem oceny tempa jej wzrostu i skali biznesu w tym i kolejnych okresach jest poziom przychodów. W oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z wewnętrznych systemów Spółki, Emitent szacuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2019 wyniosły 15,7 mln PLN, co w porównaniu do 2018 roku oznacza wzrost o 33%. Ostateczna wysokość przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r. zostanie zaprezentowana w ramach skonsolidowanego raportu za 2019 r. 

Wskaźnik ARPU [średni przychód miesięczny przypadający na klienta] w IV kwartale 2019 r. zmniejszył się o około 5% w porównaniu do ARPU zaraportowanego w poprzednim kwartale.