Zarząd MIL (MILLENNIUM) podał, że zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 150 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. 

Utworzenie rezerwy będzie miało wpływ na wynik przed opodatkowaniem za IV kwartał 2019 roku.